Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

NGUYỄN THÁI DUY LÀ NGƯỜI NAM CHÂM

NGUYỄN THÁI DUY LÀ NGƯỜI NAM CHÂM

Người ngồi cầm Beer là nam châm Nguyễn Thái Duy


Chào các bạn.

Chắc các bạn đã xem trên Tivi các chương trình chuyện lạ bốn phương và biết rằng trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều người đặt biệt.