Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

TRƯƠNG NGỌC GIA HÂN: BỘ SƯU TẬP CON GÁI CƯNG TỪ 21 ĐẾN 24 THÁNG TUỔI.

TRƯƠNG NGỌC GIA HÂN: BỘ SƯU TẬP CON GÁI CƯNG TỪ 21 ĐẾN 24 THÁNG TUỔI.


Chào bạn.

Bé Trương Ngọc Gia Hân, con gái đầu của mình đã gần 2 tuổi, Trương Ngọc Gia Hân đã đi học tại 01 trường học trong nhà thờ quận Tân Bình.

Tuần đầu bé Trương Ngọc Gia Hân khóc và không chịu đi học cho chưa quen, nhưng sau 02 tuần mình cố gắng đưa bé đi học đều đặn.