Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

TIÊU THỊ NHẪN - MỘT NHÀ GIÁO MẪU MỰC ƯỚC MƠ TRƯỜNG TỒN TRONG KINH DOANH

TIÊU THỊ NHẪN - MỘT NHÀ GIÁO MẪU MỰC ƯỚC MƠ TRƯỜNG TỒN TRONG KINH DOANH

Nhà giáo Tiêu Thị Nhẫn

Chào bạn.

"Giáo dục một người đàn ông thì được một con người, giáo dục một người đàn bà thì được một gia đình, giáo dục một người giáo viên thì được một thế hệ".