Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

TRƯƠNG NGỌC GIA HÂN: TỪ 24 - 27 THÁNG TUỔI


TRƯƠNG NGỌC GIA HÂN: TỪ 24 - 27 THÁNG TUỔI


Chào bạn.

Mời bạn xem bộ sưu tập của con gái Trương Ngọc Gia Hân từ 24 tháng tuổi tức tròn 2 tuổi đến 27 tháng tuổi ( đến ngày mồng 11Al tết nguyên Đáng năm 2014 năm giáp ngọ -Dương Lịch: 10/2/2014). Trương Ngọc Gia Hân sinh ngày 21/11/2011.

Đến thời đểm này Trương Ngọc Gia Hân đã biết nói nhiều và rất thích đi đến trường học cùng các bạn.

Bên cạnh đó còn có bộ sưu tập của bé Trương Ngọc Khánh Vân từ 4 đến 6 tháng tuổi. Trương Ngọc Khánh Vân sinh ngày 15/8/2013.

Bé Trương Ngọc Khánh Vân hiện tại đã biết lật nhưng chưa biết bò.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


0918 407070

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN:

CTY BE THE RICH: