Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

TRƯƠNG NGỌC GIA HÂN: TỪ 24 - 27 THÁNG TUỔI


TRƯƠNG NGỌC GIA HÂN: TỪ 24 - 27 THÁNG TUỔI


Chào bạn.

Mời bạn xem bộ sưu tập của con gái Trương Ngọc Gia Hân từ 24 tháng tuổi tức tròn 2 tuổi đến 27 tháng tuổi ( đến ngày mồng 11Al tết nguyên Đáng năm 2014 năm giáp ngọ -Dương Lịch: 10/2/2014). Trương Ngọc Gia Hân sinh ngày 21/11/2011.