Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

XÀ BÔNG DỪA: GIẢI PHÁP KINH DOANH THỜI KHỦNG HOẢNG

XÀ BÔNG DỪA: GIẢI PHÁP KINH DOANH THỜI KHỦNG HOẢNG.


Chào bạn.

Trong những năm qua, tình hình kinh tế toàn cầu khủng hoảng nói chung và kinh tế Việt nam nói riêng đã ảnh hưởng rất nhiều đến các doanh nghiệp, người lao động đặt biệt là giới công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất.