Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

HỌC 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH BẰNG THƠ LỤC BÁT

HỌC 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH BẰNG THƠ LỤC BÁT


Chào bạn!

Từ vựng tiếng anh rất dễ quên, hôm này mình post lại bài học tiếng anh bằng thơ lục bát để tiện lợi trong việc ôn các từ vựng.
***0O0***
Hello có nghĩa xin chào
Goodbye tạm biệt, thì thào Wishper