Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

KINH NGHIỆM DU LỊCH BỤI PHILIPPINES

KINH NGHIỆM DU LỊCH BỤI PHILIPPINESChào bạn.

Đi du lịch bên cạnh ý nghĩa việc được trải nghiệm những điều thú vị từ thế giới bên ngoài, bạn còn có cơ hội khám phá nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống mà bạn cần tìm hiểu.