Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC

BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC

Chào bạn.

Mỗi con người luôn thường trực trong suy nghĩ, trong tâm hồn mình một khát vọng, một ước mơ. Ước mơ giống như một con đường chưa có mà bạn cần phải khai phá và vượt qua.

Vậy ước mơ là gì? Vì sao con người sống lại phải có ước mơ?