Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ

DANH NGÔN HAY NÓI VỀ ƯƠC MƠ
Chào bạn.

Ước mơ của bạn là gì? Bạn có đang thực hiện ước mơ của mình?

Ước mơ! Ai cũng có ước mơ và nhiều mơ ước. Ước mơ là những mong muốn của bạn về một cuộc sống như ý. Ước mơ giúp bạn có mục tiêu để phấn đấu, có lý tưởng để nỗ lực và có điểm đến để đi.