Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

DANH NGÔN VỀ TÌNH YÊU P2

DANH NGÔN VỀ TÌNH YÊU P2
Chào bạn

Tình yêu vẫn là đề tài muôn thưở, có bao nhiêu là lời hay ý đẹp nói lên, tôn vinh lên sự kì bí của tình yêu. Hãy cùng khám phá vẽ đẹp thần kỳ và bí ẩn của tình yêu nhé.