Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN CÓ PHỤ ĐỀ - CONVERSATION 1

TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN CÓ PHỤ ĐỀ - CONVERSATION 1
Chào bạn.

** Tối ngày 5-10-2015 tại Atlanta (Mỹ), giờ VN, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) kết thúc đàm phán.

** Thỏa thuận Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)