Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

TÌM HIỂU VỀ HIỆP ĐỊNH TPP

TÌM HIỂU VỀ HIỆP ĐỊNH TPP

Chào bạn


I./ TPP là gì?


~ Hiệp định TPP với tên tiếng Anh là Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement là Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương. Lúc sơ khai ban đầu chỉ có 4 nước tham gia hiệp định TPP nên còn được gọi là P4.