Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH THÀNH CÔNG BẠN CẦN CÓ NHỮNG KỸ NĂNG GÌ?

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH THÀNH CÔNG BẠN CẦN CÓ NHỮNG KỸ NĂNG GÌ?Bài viết dành cho những bạn bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh với số vốn nhỏ thậm chí bắt đầu kinh doanh bằng 0 đồng và bắt đầu start up với nhân sự là chính mình, một mình.