Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

KINH DOANH ONLINE NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

KINH DOANH ONLINE NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂUHướng dẫn bán hàng Online cho người mới bắt đầu
Chia sẽ dành cho người khởi nghiệp kinh doanh - startup - với số vốn ít


Kinh doanh Online gồm 2 bước: Mua hàng và Bán hàng.
Kênh phân phối bán hàng là: qua kênh online hay Internet