Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA SÁCH “ĐẮC NHÂN TÂM”


NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA SÁCH “ĐẮC NHÂN TÂM”

QUYỂN SÁCH CÓ TẦM ẢNH HƯỞNG NHẤT THỜI ĐẠI

GIÚP BẠN THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG
# Sách “Đắc Nhân Tâm”" của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất  và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại...
Sách “Đắc Nhân Tâm” - Được lòng người, là cuốn sách đưa ra các lời khuyên về cách thức cư xử, ứng xử và giao tiếp với mọi người để đạt được thành công trong cuộc sống. Gần 80 năm kể từ khi ra đời, Sách “Đắc Nhân Tâm”