Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

NHỮNG LƯU Ý ĐỂ GIAO TIẾP ĐƯỢC HIỆU QUẢ


MT S ĐIU LƯU Ý ĐỂ GIAO TIP ĐƯỢC HIỆU QUẢ


Chào bn!

## Trong nn kinh tế th trường và công ngh 4.0 đy cnh tranh như ngày nay thì ngoài chuyên môn gii, hết mình vi công vic chưa chưa đ cho bn mt v trí xng đáng. Nếu không có s trao đi thông tin vi mi người, không có s giúp đ hay nht là không có s tin tưởng ca người khác, bn cũng khó gt hái được thành công.