Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

CÁCH THIẾT LẬP CUỘC HẸN QUA ĐIỆN THOẠI


BÍ QUYT THIT LP CUC HN GP KHÁCH HÀNG QUA ĐIN THOI HIU QU


** Trong kinh doanh, s lượng cuc hn vi khách hàng s t l thun vi s tin bn kiếm được. Bn càng có nhiu cuc nói chuyn và trình bày sn phm ca mình vi nhng khách hàng tim năng thì bn càng bán được nhiu hàng hơn.