Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

HƯỚNG DẪN TRA CỨU VÀ SỬ DỤNG CHUYỂN ĐỔI CẬP NHẬT THUÊ BAO DI ĐỘNG MỚI


CÁCH TRA CU ĐU S MI CA THUÊ BAO DI ĐNG 11 S CHUYN V 10 S
HƯỚNG DN S DNG NG DNG Đ CHUYN ĐI VÀ CP NHT ĐU S DI ĐNG TRÊN DANH B SMARTPHONE


^^ Sáng 29/5, B TT&TT công b chi tiết đi thuê bao 11 s thành 10 s ca 5 nhà mng. Gm Viettel, VinaPhone, MobiFone, Gtel và Vietnamobile. Có khong 60 triu thuê bao s b nh hưởng do đt chuyn đi s thuê bao ln này. Riêng các thuê bao di đng 10 s vn được gi nguyên không thay đi.

^^ Vic chuyn đi bt đu t ngày 15/9/2018 và kết thúc vào ngày 30/6/2019. Khi tiến hành chuyn đi các nhà mng s phi quay s song song (duy trì c s cũ và s mi) t ngày 15/9/2018 đến ngày 14/11/2018 và duy trì âm báo bng tiếng Vit và tiếng Anh. S khóa 1 chiu thuê bao di đng không chun thông tin t 2/6
^^ K t thi đim chuyn đi đến 23h59 ngày 14/11/2018, người dùng có th thc hin quay s song song c hai đu s cũ và mi.
^^ Vic chuyn đi thuê bao di đng 11 s v 10 s ch thay đi 4 ch s đu 3 ch s. Toàn b 7 ch s cui cùng trong s thuê bao di đng s được gi nguyên.

++::>> Dưới đây là chi tiết bn cn biết cách chuyn đi các đu s ca 5 nhà mng Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile và Gmobile:

I./ Nhà Mng MobiFone:
 1. Đu s 0120 s chuyn đi thành 070
 2. Đu s 0121 s chuyn đi thành Đu s 079
 3. Đu s 0122 s chuyn đi thành Đu s 077
 4. Đu s 0126 s chuyn đi thành Đu s 076
 5. Đu s 0128 s chuyn đi thành Đu s 078
^^ Ví d thuê bao: 0128.7879.678 s chuyn thành s 078.7898.678

II./ Nhà Mng VinaPhone: 
 1. Đu s 0123 s chuyn đi thành Đu s 083
 2. Đu s 0124 s chuyn đi thành Đu s 084
 3. Đu s 0125 s chuyn đi thành Đu s 085
 4. Đu s 0127 s chuyn đi thành Đu s 081
 5. Đu s 0129 s chuyn đi thành Đu s 082
^^ Ví d thuê bao: 0129.234.678 s chuyn thành số 082.234.678

III./ Nhà Mng Viettel:
 1. Đu s 0162 s chuyn đi thành Đu s 032
 2. Đu s 0163 s chuyn đi thành Đu s 033
 3. Đu s 0164 s chuyn đi thành Đu s 034
 4. Đu s 0165 s chuyn đi thành Đu s 035
 5. Đu s 0166 s chuyn đi thành Đu s 036
 6. Đu s 0167 s chuyn đi thành Đu s 037
 7. Đu s 0168 s chuyn đi thành Đu s 038
 8. Đu s 0169 s chuyn đi thành Đu s 039
^^ Ví d thuê bao: 0169.234.789 s chuyn thành: s 039.234.789

IV./ Nhà Mng Vietnamobile:
 1. Đu s 0186 s chuyn đi thành Đu s 056
 2. Đu s 0188 s chuyn đi thành Đu s 058
^^ Ví d thuê bao: 0188.678.456 s chuyn thành: s 058.678.456

V./ Nhà Mng Gmobile:
 1. Đu s 0199 s chuyn đi thành Đu s 059

^^ Ví d thuê bao: 0199.789.567 s chuyn thành: s 059.789.567

HƯỚNG DN S DNG NG DNG Đ CHUYN ĐI VÀ CP NHT ĐU S DI ĐNG
TRÊN DANH B SMARTPHONE

^^ Cùng vi vic chuyn đi đu s di đng ca các nhà mng đòi hi người dùng di đng phi thay đi li nhng s đin thoi di đng 11 s đã lưu trên danh b ca mình đ có th gi liên lc vi các s này. Hãy dùng đin thoi smartphone đ ti ng dng min phí vi tên gi “Chuyn đi đu s - Đu s mi” đ d dàng cp nht danh bạ (điện thoại Samsung bạn vào dùng CH PLay hay Cửa Hàng Play) vào để tải về.

^^ Chuyn đi đu s - Đu s ming dng min phí nhm giúp người dùng Vit Nam t đng cp nht li đu s mi ca các thuê bao di đng 11 s đ chuyn sang 10 s trong đt chuyn đi này.

+>>> Download ng dng Chuyn đi đu s - Đu s mi dành cho Android min phí ti đây hoc ti đây (tương thích Android 4.1 tr lên)

+>>> Download ng dng Chuyn đi đu s - Đu s mi phiên bn dành cho iOS ti đây (tương thích iOS 10.0 tr lên).

>>> Đ s dng người dùng cn cp quyn đ ng dng có th truy cp vào danh b trên smartphone.

BẠN TIN HÀNH CÀI ĐT NG DNG VÀ KHI ĐNG NG DNG. CÙNG TIN HÀNH 3 BƯỚC SAU:

Bước 1: Nhn nút “Quét danh b” đ ng dng tìm nhng s đin thoi có trong danh bn cn chuyn đi đu s. Danh sách nhng s đin thoi 11 s có trong danh b s được lit kê đy đ.

Bước 2: Bn nhn vào nút tam giác góc trên bên phi đ chn các đu s ca nhà mng c th, chng hn các s ca Viettel, MobiFone, VinaPhone, Vietnammobile, Gmobile.

Bước 3: Nhn vào nút “Chuyn qua 10 s bên dưới, ri nhn “OK” hp thoi xác nhn hin ra đ quá trình chuyn đi đu s trên danh bn được thc hin.

>>> Như vy bn đã hoàn tt vic chuyn đi và cp nht li s đin thoi có trong danh b smartphone ca mình.

^^ Theo quy hoch kho s, toàn b các đu s 01 s được thu hi, đ phc v cho các thiết b Internet vn vt (IoT) giúp phát trin các loi h tng thông minh như giáo dc, y tế, giao thông hay các thiết b gia dng.

^^ Do đó, các thuê bao di đng đang s dng đu s 01, hay các thuê bao 11 s được chuyn thành thuê bao 10 s, vi các đu s t Đu s 03 ti Đu s 08.
^^ B Thông Tin và Truyn Thông cho hay vic quy hoch và chuyn đi đu s mi nhm đm bo kho s vin thông được s dng tiết kim, hiu qu, phù hp vi s phát trin ca th trường và công ngh trong tng thi kỳ.
         
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com
Tel: 0918 407070


****************
Cty TNHH BE THE RICHwww.BeTheRich.com

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN:

CTY BE THE RICH: