Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

11 KỸ NĂNG MỀM QUAN TRỌNG TẠO ĐÀ THÀNH CÔNG


11 K NĂNG MM CN THIT TO THÀNH CÔNG%%% Trong môi trường làm vic hin đi thi công ngh 4.0 thì tương tác gia con người vi nhau là bt buc trong tt c mi lĩnh vc. Bn không th tìm thy mt công vic nào không yêu cu k năng mm. Do đó tm quan trng ca k năng mm trong th trường lao đng hin đi là cn thiết.