Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHỊ LỰC SỐNG CỦA CON NGƯỜI


NGH LC SNG CA CON NGƯỜI
CHÌA KHÓA VƯƠN LÊN THÀNH CÔNG T
KHÓ KHĂN>>> Ngh lc sng là gì ? Ngh lc sng như mt đim ta vng chc giúp mi người chúng ta vượt qua khó khăn đ hướng ti mt tương lai tt đp hơn. Ngh lc sng ca bn là nhng c gng quyết tâm vượt qua nhng th thách trước mt, nhng khó khăn, gian kh.

TẦM QUAN TRỌNG VÀ SỨC MẠNH CỦA Ý CHÍ


TM QUAN TRNG VÀ SC MNH CA Ý CHÍ=> Ý chí là gì? Đó là th gì đó mà ti sao nhiu người li mong mun mình s hu mt ý chí st đá hoc mun ước mình có nhiu hơn.