Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

NHỮNG LỢI ÍCH KHÔNG NGỜ KHI SỐNG LẠC QUAN


8 LI ÍCH KHI SNG LC QUAN GIÚP BẠN THÀNH CÔNG HƠN TRONG CUỘC SỐNG
~ Lc quan là gì? Lc quan là thái đ sng đim tĩnh, an nhiên trước nhng tình hung, s vic không mong mun xy ra. Người có thái đ sng lc quan s luôn thy s thanh thn và nh nhàng trong mi ngày sng. Lc quan cũng là mt k năng sng tích cc mà mi người cn rèn luyn.