Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

CÁC BƯỚC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HỌC VÀ TỰ HỌC


BÍ QUYT RÈN LUYN K NĂNG HC VÀ T HC HIU QU


I./ Kỹ năng hc và t hc là gì?


$ Hc là quá trình lâu dài và không ngng ngh, dù bn có thông minh ti đâu nhưng nếu không hc, không trau di kiến thc liên tc thì s mai mt ging như vt trang trí mà thôi.  Hc không phi mi ngày cp sách ti trường, chăm chú nghe thy cô ging bài, hay c ra đi ri mình s t có kiến thc mà bn cn phi có k năng hc và t hc.

FOLLOW US