Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP THÔNG MINH GIÚP ĐẠT HIỆU QUẢ CAO


12 BÍ QUYT GIÚP HC TP HIU QU
DÀNH CHO HỌC SINH SINH VIÊN CẤP 3 VÀ ĐẠI HOC


@ Ti sao có người hc chưa tt? Ti sao có người hc rt gii? bí quyết nào cn thiết đ hc gii?. Có phi thông minh là hc gii?

TẦM QUAN TRỌNG CỦA SƠ ĐỒ TƯ DUY MINDMAP TRONG CÔNG VIỆC VÀ HỌC TẬP


ỨNG DỤNG VÀ HƯỚNG DẪN VẼ SƠ Đ TƯ DUY MINDMAP HIU QUẢ ĐỂ LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP TỐT HƠN
I./ Bn đ tư duy - Mind map là gì?

** Sơ đ tư duy mindmap là mt phương án giúp ti ưu hóa kh năng ghi chép, s dng màu sc, hình nh nhm tng hp hay phân tích mt vn đ, kh năng thu thp và x lý nhng thông tin mt cách nhanh chóng trong thi gian ngn. Mindmap giúp tn dng được kh năng ghi nh ca trí não,

FOLLOW US