Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH


HƯỚNG DN LP K HOCH KINH DOANH

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP - NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU KINH DOANH HAY NGƯỜI MI KHI NGHIP START-UP 


## Kế hoch kinh doanh rt quan trng và nh hưởng trc tiếp ti s thành bi ca các doanh nghip nht là các Doanh nghip va mi thành lp, các startup hay các doanh nghip va và nh SME. Vì vy kế hoch kinh doanh cn phi có trong bt kì hot đng sn xut kinh doanh nào, t quy mô nh cho đến ln.

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH GIÚP ĐẠT MỤC TIÊU


K NĂNG LP K HOCH Đ ĐT MC TIÊU CÔNG VIC

MỤC ĐÍCH VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA LẬP KẾ HOẠCH

PHƯƠNG PHÁP VIẾT MỘT BẢN KẾ HOẠCH$ K năng lp kế hoch nhm giúp con người có th qun lý thi gian và tăng hiu sut công vic. Nếu không lp kế hoch rõ ràng thì bn s x lý rt nhiu công vic mà không biết nên bt đu t đâu, nên làm như thế nào và nên làm khi nào? nếu không có k năng lp kế hoch cá nhân thì kết qu làm vic ca s đt hiu sut thp và khiến thi gian trôi đi mt cách lãng phí.

FOLLOW US