Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

NHÀ TUYỂN DỤNG CẦN GÌ? KIẾN THỨC - KỸ NĂNG HAY THÁI ĐỘ


KIN THC K NĂNG VÀ THÁI Đ

3 YU T Đ CN THIT Đ SINH VIÊN GÂY N TƯỢNG VI NHÀ TUYN DNG


==>> Doanh nghip hay nhà tuyn dng cn gì mt sinh viên mi ra trường? Làm thế nào đ mt sinh viên mi tt nghip chinh phc các nhà tuyn dng luôn là đ tài thu hút nhiu s quan tâm không ch Vit Nam mà bt kỳ quc gia nào. Vi mt sinh viên mi ra trường, thì yếu t có th gây n tượng vi nhà tuyn dng chính là NĂNG LC.

FOLLOW US