Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

TẦM QUAN TRỌNG CỦA THÁI ĐỘ TÍCH CỰC TRONG CÔNG VIỆC


THÁI Đ TÍCH CC LÀ CHÌA KHÓA QUYT ĐNH THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIC 


=::>> Nếu bn đang có kế hoch xây dng s nghip vi nhng mc tiêu ca cuc đi mình thì đng quên vic to thái đ làm vic đúng đn và chuyên nghip. Thái đ tt và tích cc s đem li nhng li ích bt ng trong công vic cũng như trong cuc sng cho bn và c tp th bn làm vic chung. Thái đ tích cc chính là con đường dn ta ti

FOLLOW US