Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

KỸ NĂNG LÀM VIỆC & XÂY DỰNG NHÓM HIỆU QUẢ - TEAMWORK


K NĂNG LÀM VIC NHÓM HIU QU

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIN ĐI NHÓM 

TEAMWORK


I./ K NĂNG LÀM VIC NHÓM LÀ GÌ?

  • K năng làm vic nhóm nghĩa là nhng cách thc khiến nhiu người cùng thc hin tt mt nhim v và hướng đến mc tiêu chung. Cách làm vic này s giúp các cá nhân b sung nhng thiếu sót cho nhau và hoàn thin bn thân mình. Đ công vic ca nhóm đt kết qu cao nht, các thành viên phi có k năng làm vic nhóm thun thc. Làm vic nhóm (teamwork)