Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ


K NĂNG QUN LÝ THI GIAN HIU QU


Thi gian là gì?


  • Thi gian là th tài sn thượng đế ban tng muôn loài đng đu nht, có gii hn, không thay đi được và không mua, bán được. Thc s chúng ta không bao gi qun lý được thi gian, điu duy nht chúng ta có th làm được là sp xếp và s dng thi gian như thế nào cho hiu qu nht.