Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ


RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ


Trong cuộc sống và công việc hằng ngày, khi có một vấn đề nào đó xảy ra, chắc hẳn bạn thường phân vân không biết giải quyết theo hướng nào. Có khi bạn thấy mệt mỏi và bị stress vì cứ phải gặp những vấn đề khó khăn cứ lặp đi lặp lại, từ những vụ việc đơn giản đến phức tạp.