Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

QUY TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG


XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
BÍ QUYẾT ĐỂ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU - NÂNG CAO VỊ THẾ CẠNH TRANH VÀ BÁN HÀNG THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP

I./ Chăm sóc khách hàng là gì? Tầm quan trọng của quy trình chăm sóc khách hàng?:
Chăm sóc khách hàng ( Customer Care) ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong kinh doanh,