Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

SỰ TÍCH ÔNG GIÀ NOEL ĐÊM GIÁNG SINH


S TÍCH ÔNG GIÀ NOEL ĐÊM GIÁNG SINH
VI TÚI QUÀ ĐY P ĐẾN TỪNG NHÀ PHÁT QUÀ CHO TR EMNgày xưa, vùng Patara xa xôi, ngày nay thuc v đt nước Th Nhĩ Kỳ, có mt thy tu người Đo thiên chúa tên là Nicholas. Được sinh ra trong mt gia đình giàu có, chng may cha m ca Nicholas mt sm.