Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

QUY TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO STARTUP


QUY TRÌNH XÂY DNG THƯƠNG HIU CHO STARTUPVic khi nghip - Startup hay bt đu làm kinh doanh là mt con đường vô cùng gian nan không ch trong 1 vài ngày, chc chn là s không có con đường nào ngn và d đ có được thương hiu trong tâm trí khách hàng. Xây dng thương hiu - Brand cho Startup