Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Ý TƯỞNG KINH DOANH LÃI CAO VÀO DỊP TẾT 2019


KINH DOANH GÌ VÀO DP TT 2019Ch còn 30 ngày na là Tết 2019, vào nhng ngày này thì nhu cu mua sm ca mi người bt đu tăng cao, các hot đng kinh doanh ngày cn Tết li din ra tp np, nhn nhp hơn bao gi hết. Vì vy, mc tiêu th hàng hóa vào thi đim này tăng đt biến và cũng là cơ hi đ rt nhiu người ch nh mt v buôn hàng Tết mà có th đ ăn c năm.