Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

VAI TRÒ CỦA CEO TRONG DOANH NGHIỆP


CEO LÀ GÌ?
VAI TRÒ CA CEO TRONG DOANH NGHI
P


Chc rng ai cũng nghe nói nhiu ti t CEO trong doanh nghip. Mt CEO không ch cn nhng t cht cn thiết như: có tm nhìn, vượt khó, có óc tư duy chiến lược, tính cách nhanh nhy, mnh m, kiên nhn, quyết đoán, có thn thái gây nh hưởng người khác, uy lc ca người ch huy, luôn lng nghe cp nht kiến thc qun tr mi, sáng to, có nhiu kiến thc và k năng…

NGHĨA CỦA CÁC TỪ VIẾT TẮT CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO LÀ GÌ?


CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO LÀ GÌ?
VAI TRÒ & QUYN HN CÁC CHC DANH NÀY NHƯ TH NÀO?Ngày nay trong cuc cách mng công nghip 4.0 thì chúng ta hay gp mt s thut ng ph biến ca mt s chc danh trong các công ty hin đi ngày nay đc bit là các công ty nước ngoài như: CEO, CMO, CFO, CPO, CCO, COO, CHRO