Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH


ĐIU KIN Đ LÀM MT CEO – GIÁM ĐC ĐIU HÀNH


CEO – Chief Executive Officier là người đng đu mt Công ty, nm gi v trí điu hành cao nht, là đu não ca công ty đó, có nhim v vch ra các kế hoch chiến lược kinh doanh phát trin công ty ln mnh. Đm bo hoành thành các mc tiêu do hi đng qun tr đ ra. Làm CEO không h d chu chút nào, H phi chu rt nhiu áp lc đ điu chnh làm sao đ đt được mc tiêu đ ra ca công ty.