Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

5 CẤP ĐỘ CỦA MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO


5 CP Đ CA MT NHÀ LÃNH ĐO
THEO JOHN MAXWELL


Nhng nhà lãnh đo vĩ đi cn có mt đi ngũ vĩ đi đ thành công, h dn dt đi ngũ bng tm nh hưởng thay vì bng quyn hn hay ra lnh. Đ đo tm nh hưởng và hiu qu ca lãnh đo có nhiu cách khác nhau.