Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

TÌM HIỂU VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0


CÁCH MNG CÔNG NGHIP 4.0 LÀ GÌ ?
NÓ S NH HƯỞNG TH NÀO ĐN VIT NAM ?Có l khái nim cách mng công nghip - Industry 4.0 đang là ch đ nhiu người nói và tìm hiu thi gian gn đây. Cách mng công nghip 4.0 hay còn gi là cuc cách mng công nghip ln th 4 trên thế gii đang din ra ti nhiu nước phát trin.