Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ LẠI BẢN THÂN


PHƯƠNG PHÁP ĐNH V LI BN THÂN


GIÚP HOÀN THIN BN THÂN BN


I./ Đnh v bn thân là gì? Vì sao ta phi đnh v li bn thân?
Trong cuc sng hin đi hin nay, ti sao có người thành công rt nhanh rt xa, mt s khác li vn phi vt v trong vic tìm kiếm nó. Đâu là nguyên nhân và công thc đ mi chúng ta cùng đnh v li bn thân, biết người biết ta trăm trn trăm thng, làm ch cuc đi đ tr thành người hnh phúc.