Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP ĐỂ CHỌN ĐÚNG NGÀNH NGHỀ


TƯ VN HƯỚNG NGHIP Đ BN CHN NGÀNH NGH ĐÚNG KH NĂNG VÀ PHÙ HP VI NHU CN XÃ HIBước qua kì thi Tt Nghip Trung Hc Ph Thông, các cô cu hc sinh bt đu phi tri qua th thách ln nht trong cuc đi mình đó là hướng nghip cho mình, s la chn khi quyết đnh hc ngh, hc mt ngành chuyên môn ti trường nào?

CHỌN NGHỀ KIẾM TIỀN - HAY XÂY DỰNG MỘT SỰ NGHIỆP


BN ĐANG LÀM MT NGH HAY ĐANG XÂY DNG S NGHIP


Bn chn mt ngh hay s nghip s phù hp vi bn?
Nếu mun thành công vượt bc trong đi, bn cn biết s khác nhau gia ngh hay công vic (job) và ngh nghip (career).
Trong môi trường làm vic, có 3 phân loi người: người theo ngh hay công vic và người theo ngh nghip;