Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

LÝ DO THÀNH LẬP CÔNG TY ĐỂ KHỞI NGHIỆP KINH DOANH


LÝ DO NÊN THÀNH LP CÔNG TY
KHI KHI NGHIP KINH DOANH – START UPKhi nghip- Startup là mt trong nhng giai đon ca s phát trin và hc hi thêm kinh nghim, có người s thành công có người s tht bi, tuy nhiên thng kê cho thy nhng năm qua thì tht bi khi nghip nhiu hơn là thành công. Vic thành lp công ty ca riêng mình thì khá đơn gin nhưng đ nuôi dưỡng nó thì tht s không phi là d dàng, đt bit là nhng năm đu.

FOLLOW US