Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

NHỮNG NGÀNH NGHỀ THƯỞNG TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019 CAO NHẤT


NHNG NGÀNH NGH THƯỞNG TT NGUYÊN ĐÁN 2019 CAO NHT


Theo các chuyên gia d báo mc thưởng Tết năm 2019 không có nhiu đt biến so vi năm 2018. Nhiu doanh nghip đã ch đng dn sc hoàn thành kế hoch, nhim v sn xut trong năm đ đm bo ngun lc tr lương, thưởng Tết cho công nhân lao đng.

FOLLOW US