Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Ý NGHĨA NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13 THÁNG 10 - VIỆT NAM HIỆN CÓ BAO NHIÊU TỶ PHÚ USD


Ý NGHĨA NGÀY DOANH NHÂN VIT NAM 13 THÁNG 10

DOANH NGHIP TRONG NƯỚC PHÁT TRIN RA SAO?

VIT NAM HIN CÓ BAO NHIÊU T PHÚ USD** Vào ngày 20/9/2004 Th tướng Chính ph nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam Phan Văn Khi đã ký Quyết đnh s 990/QĐ-TTg v Ngày Doanh nhân Vit Nam. Hàng năm ly ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Vit Nam”.

FOLLOW US