Mr. Trương Lam Sơn

Giao lưu khách hàng từ Barcelona!

Mr. Trương Lam Sơn

Khách hàng đến từ Australia!

Mr. Trương Lam Sơn

Kỹ niệm khách hàng từ Anh!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ nước Anh !

Mr. Trương Lam Sơn

Lưu niệm khách hàng từ Mỹ!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm hai Anh Chị khách hàng đến từ nước Mỹ !

Mr. Trương Lam Sơn

Về Bến Tre họp gia đình, Mr Kim, Mr Song!

Mr. Trương Lam Sơn

Chụp hình lưu niệm khách hàng đến từ USA !

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

DƯƠNG LỄ NGÀY XƯA HIẾU HỌC THÀNH TÀI - DƯƠNG LỄ NGÀY NAY HAM HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH DOANH NHÂN THÀNH CÔNG

DƯƠNG LỄ NGÀY XƯA HIẾU HỌC THÀNH TÀI - DƯƠNG LỄ NGÀY NAY HAM HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH DOANH NHÂN THÀNH CÔNG

Dương Lễ ngày nay vẫn là một người hiếu học và chia sẽ, giúp đỡ người khác!


Chào bạn.

Mình khởi đầu câu chuyện hôm này bằng một câu chuyện xưa và rất hay trong tình bạn, đó là câu chuyện về Lưu Bình và Dương Lễ.

Chắc rằng các bạn đã biết và đọc qua truyện về Lưu Bình và Dương Lễ. Lưu Bình và Dương Lễ là đôi bạn kết nghĩa rất thân với nhau. Dương Lễ nhà nghèo nhưng biết phận,

FOLLOW US