Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

NHỮNG CÂU NÓI HAY VÀ Ý NGHĨA BẠN NÊN ĐỌC MỘT LẦN
MÕI NGÀY MT CÂU NÓI HAY VÀ Ý NGHĨA


1./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 1):" ĐNG BAO GI B CUC - NEVER GIVE UP!"


2./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 2):MUN KINH DOANH THÀNH CÔNG HÃY HC T THY GÁNH HÀNG RONG + QUÁN VĨA HÈ

3./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 3):Đu tư cho kiến thc là đu tư sinh li nhiu nht, lâu dài và an toàn nht " !

4./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 4 ):NGƯỜI THÀNH ĐT CH CÓ 25% KIN THC CHUYÊN MÔN, 75% CÒN LI QUYT ĐNH BI NHNG K NĂNG MM.

5./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 5 ):
TP LUÔN THAY ĐI BN THÂN Đ PHÙ HP VI TH GII BÊN NGOÀI.

6./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 6 ):Biết rng nói nhiu chưa đ, than th đ li cũng tha  ➡➡ hãy làm điu gì đó có ích cho bn thân, cng đng, xã hi!

7./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 7 ):Sai lm s cho ta nhng bài hc  ➡➡ đng s sai lm nhưng cũng đng mc li sai lm đó na.

8./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 8 ):Hc lng nghe thôi chưa đủ.
➡➡ Nh đt câu hi và lp li nhng ý mình đã nghe. 
➡➡   th hin s đng cm và thu hiu.

9./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 9 ):Theo lut 90/10  
➡➡ c 10% thi gian bn lp kế hoch và chun bị. 
➡➡  thì s tiết kim được 90% thi gian hoàn thành công vic.

10./ Mõi ngày mt câu nói hay và  ý nghĩa ( ngày 10 ):Cuc sng ngn ngi!  
➡➡ phi hc cách theo đui nim vui, hnh phúc. 
➡➡   t do sng và làm nhng gì mà mình thích.

11./ Mõi ngày mt câu nói ý nghĩa ( ngày 11 ):Cơ hi luôn quanh ta!  
➡➡ nhưng chúng ta chưa thy chúng. 
➡➡ vì cơ hi có th đang tim n trong ri ro, khó khăn, th thách hay trong 1 tht bi tm thi nào đó.

12./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 12 ):Hãy bt đu làm nhng vic đơn gin và nh nht.
➡➡ sau đó c gng hoàn thành chúng.
➡➡ Lp li, duy trì và m rng nhng kết qu này bn s được nhng công vic ln lao.

13./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 13 ):Lo lng, s hãi là mt hin tượng xut hin tt yếu, mt trng thái t nhiên ca cơ th.
➡➡ Đ hết lo lng và s hãi bạn hãy tâm sự vi người thân để được chia s hỗ trợ về mặt tinh thần.
➡➡ Và kế tiếp bạn hãy can đm lên đ tp trực tiếp đối diện với nhng nỗi sợ hãi lo lng thay vì trn tránh chúng.

14./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 14 ):Hãy làm vic hết sc mình, hết kh năng mà mình có th:
➡➡ Giúp ta nâng cao k năng, nim tin, giá tr ca bn thân, nim phn khi và khiến cuc sng nhiu thú v.
➡➡ tuy nhiên cũng đng làm quá sc phi kết hp vi th dc và gii trí.

15./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 15 ):Mi người s hu và tim n mt năng khiếu hay kh năng nào đó.

➡➡ Hãy th trãi nghim đ khám phá được năng khiếu ca mình.

➡➡ Sau đó can đm trình din và th hin năng khiếu, kh năng ca mình cho nhiu người biết.

16./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 16 ):


Nguyên tc 80/20 luôn chun:

➡➡ Ch cn 20% thi gian làm vic hàng ngày giúp bn gii quyết 80% công vic cn thiết.
➡➡  Ch cn 20% n lc tp trung làm vic ca bn ta s đem li 80% kết qu.
➡➡  Bn s nhn được 80% li nhun bng cách ch chăm sóc 20% khách hàng tim năng.
➡➡ Ch 20% bn bè thân thiết nht đem đến cho bn 80% nim vui và s chia s trong cuc sng.

➡➡ 20% người giàu s hu 80% tng tài sn ca 1 quc gia.


17./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 17 ):


Công thc gi tin hiu qu nht là chia thu nhp vào 6 cái l ( thu nhp ít c gng chia làm 3 l s 1,2,3):

➡➡ 1./ Nhu cu thiết yếu cơm áo go tin = 55%.

➡➡  2./ B ng tiết kim dài hn = 10% ( không nên dùng đến s tin này).

➡➡  3./ Chi phí hc hi nâng cao k năng, mua sách = 10%.

➡➡ 4./ Hưởng th, chơi, du lch = 10%.

➡➡ 5./ Qu t do tài chính, mua tài sn = 10%.


➡➡ 6./ Giúp đ người khác, làm t thin hoc đu tư sinh lãi = 5%.

18./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 18 ):Thi gian là tài sn vô giá có gii hn, không thay đi được và không mua, bán được:

➡➡ Thc s chúng ta không bao gi qun lý được thi gian.


➡➡  Điu duy nht chúng ta có th làm được là sp xếp lên kế hoch các công vic và s dng thi gian cho hiu qu nht, tránh lãng phí thi gian 1 cách vô b.


19./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 19 ):


Nhng thói quen xu ( ai cũng có) s gây nên nhiu vn đ không tt nh hưởng đến cuc sng ca bn.
➡➡ Hãy tp t b thói quen xu bng cách tìm hiu nhng hu qu xu mà nó gây ra.

➡➡  Đng thi t to cho mình các vic khác đ làm (hay tp nhng thói quen tt) và c gng bn rn s giúp cho bn quên đi thói quen xu và dn dn dp tt chúng.

20./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 20 ):


Hãy tìm nhng công vic gì mình thy có v hơi thích thích.
➡➡ Hãy c th làm đi - đng nói na.
➡➡ Hãy c th làm đi - đng đòi hi na.
➡➡ Hãy c th làm đi - đng đ li hay than th na.
➡➡ Nếu chưa đ năng lc làm vic đó thì hãy tìm thy hc các k năng đ th làm công vic đó hết kh năng ca mình đến khi có kết qu.

➡➡ Khi đã có thành công bn s có đam mê!


21./ Mõi ngày mt câu nói hay và ý nghĩa ( ngày 21 ):


Chúng ta đã quen vi nhng vic thường ngày đã xy ra và không h mun thay đi, s tiếp nhn cái mi.
➡➡ Thc tế thế gii quanh ta thay đi hàng ngày, nên hãy luôn chun b sn sàng tiếp nhn cho mi s thay đi đ phù hp.
➡➡ Hãy đi din và chp nhn nhng thay đi đang din ra, biến s thay đi mi thành 1 cơ hi mi.
>>>>>> CÒN TIẾP ....