Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2022

NGUYÊN NHÂN VÀ TÁC HẠI CỦA KHẨU NGHIỆP - BÍ QUYẾT KHÔNG TẠO KHẨU NGHIỆPNGUYÊN NHÂN VÀ TÁC HẠI KHU NGHIP

BÍ QUYT KHÔNG TO KHU NGHIPVic ai cũng có th bình lun, chi ra, phán xét mt cách tàn nhn, hùa theo, không suy nghĩ và thiếu bao dung trên các din đàn, mng xã hi, facebook, youtube… ngày nay đã làm khu nghip ca chúng ta nng thêm. Đó chính là mt trái ca mng xã hi Vit Nam, nó đang phá hng tâm tính lành thin ca con người, đc bit là gii tr.


KHU NGHIP LÀ GÌ?
Khu nghip là nghip do li nói ca con người gây ra. Bt c nhng gì ta nói ra đu có tác đng li hoc hi, tt hoc xu, xy ra ngay tc thì hoc đ li hu qu sau này.
Khu nghip lành t các li nói to ra nhng kết qu tt lành, làm li cho chính người đó và nhng người liên quan.
Khu nghip ác t các li nói to ra nhng hu qu xu, làm hi cho chính người nói ra và nhng người liên quan. Khu nghip còn nh hưởng đến c cng đng, c xã hi. Khu nghip ác là mt loi nghip chướng t li nói tht ra. Người ta nói khu nghip là mt trong 4 nghip nng nht đi người. Vì li nói tht ra như bát nước ht đi, không th vãn hi được, nếu là mt li nói ác khu có th nh hưởng ti suy nghĩ, hành đng, tâm trí, tâm hn, tn thương người khác gi là khu nghip. Khu nghip là mt trong nhng hành đng mà con người hay mc phi.
Ăn ung cu kỳ cũng là mt trong nhng “khu nghip” ca đi sng hin đi. S lãng phí thc ăn, tiêu tn tin bc và hao tn công sc. Cách chế biến và s dng nhiu loi đng vt, du m, gia v đ to ra các món ăn xa hoa, phc tp cũng d dn đến bnh tt.
Nguyên nhân khu nghip: do thường xuyên tc gin dn đết khu nghip, quát nt k khác, c hiếp người khác tc ch biết sân hn gin, thích đánh nhau, hơn thua, ganh ghét, tranh giành, hãm hi người khác, t kiêu t mã, ngo mn mà cho mình ni bt, phi thường. Hoc có th li nói ca bn là tht lòng, đúng s tht nhưng không biết cách din đt cung s khiến người ta hiu nhm.
Khu nghip là li t ming phát ra, vi li nói khó nghe, đc ác. Chuyn không nói có, chuyn có nói không; Nói li hung ác; Nói lưỡi hai chiu; Nói li thêu dt và có th có 4 loi như sau:
  1. Vng ng: Nói láo, nói dối, nói không đúng sự thật.
  2. ng: Nói thêu dt, dng chuyn, nói lời phi pháp.
  3. Lưỡng thiết: nói lưỡi hai chiều, thâm thc, nói móc, nói xa, nói lời chia rẽ, nói đầu này khác đầu khia khác khiến thiên hạ chia ly.
  4. Ác khu: Chi ra, mắng nhiếc, thô tục, bươi móc chuyện không hay của người khác, nói lời tàn độc khiến người khác giận hờn, tức giận, đau buồn.
QU BÁO KHI KHU NGHIP: Khu nghip là th không nhìn thy được nhưng li có th sát thương, xúc phm người khác. Người to khu nghip s có qu báo khu nghip ng li vi mình tùy nặng nhẹ, sẽ bị nhiều người xa lánh, không tin tưởng, làm ăn xa sút, tinh thần bất an,... 

PHƯƠNG PHÁP VÀ BÍ QUYT KHÔNG TO KHU NGHIP:
Tâm phi tĩnh đ suy nghĩ trước sau, Tu phi minh mn th mi phân tích vn đ đúng đn chinh xác, phi biết gii hn cho li nói ca mình đ không gây nghip ác. Cn cn thn li nói, li nói đi đến tâm vì thế sng chết cũng theo li nói mà đi đến. 
Cn thn biết cách nói đúng, nói trúng, c v ni dung ln thi đim, nói đ không làm phin lòng người nghe, nếu thy vic sai trái tìm cách nói khéo léo và nói vào thi đim hp lý.
Nói khi cn thiết, nói đ đt được kết qu mà mình mong mun mà không làm tn thương đến người nghe, dùng t bi h x đ nói, lng lòng, cho tâm thanh tnh ri hãy nói. Cách làm rt đơn gin là hít th 3 hơi tht nh, tht êm đ tĩnh tâm và thư giãn trước khi nói, s bt đi nhng li nói vô ích và không hp lý, thm chí là xu.
Nếu li hu qu xu thì thường không nói hoc chưa nói, phi kim soát được li nói thì ta to khu nghip xu. Nói ra mà gây hn thù, oán ghét thì hn chế nói. Tt nht là thc tp ch nói s tht, không ba chuyn, tp nói nhng li nh nhàng êm du, d nghe, không nói sai s tht, không nói nhng gì mà mình không biết chc chn là có tht, lưu ý khi phê bình người khác, khi chê bai người khác.

4 HNG NGƯỜI NÊN TRÁNH:

Đc Pht dy, có 4 hng người chúng ta nên tránh tr thành:
  1. Người hay nói li người khác.
  2. Người hay nói chuyn mê tín, tà kiến.
  3. Người nói ra nhng li tt nhưng tâm li xu, tc là ming tt bng xu.
  4. Người làm ít k nhiu.
Tóm li: trong cuc sng thy rng ca ci làm ra bao nhiêu cũng hết nhưng nhng li tâm ý s trường tn đi này qua đi khác, giá tr bn trao đi cũng chính là nhng gì bn nhn li. Người nói li cao đp, yêu thương thì trong tâm luôn cm thy thanh thn, bình an và ngược li. Chính vì vy tu được cái ming là tu hơn na đi người, đng mc phi “khu nghip”.
  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US