Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

LỜI PHẬT DẠY VỀ NHẪN NHỊN


LI PHT DY V NHN NHNNgười xưa có câu: mt câu nhn chín điu lành, hay: ch nhn là ch tương vàng, ai mà nhn được thì càng sng lâu.

Tht vy, trong cuc sng thường ngày, vui v an lc tinh thn thoi mái là mong ước ln nht ca con người. Tuy nhiên thc tế cuc sng có rt nhiu s vic ngoài ý mun, gây cho mình bc bi khó chu, nóng gin trong lòng. Nếu không nhin, không gi bình tĩnh và không biết cách hóa gii thì s có li nói hay hành đng tiêu cc, dn đến hiu qu không tt đp, và to nghip chng lành cho kiếp sng hin ti, và chu qu báo xu v sau.

ĐNH NGHĨA NHN LÀ GÌ?
  • Ch Nhn”: Kiên nhn, Nhn nhn, Nhn ni, Nhn nhc. Nhn trong ch Hán được ghép bi 2 ch: (Đao) trên và ch (Tâm) dưới. Đao đâm vào tim mà vn sng là nh biết t kim chế, biết nhn nhn.
  • Tuy nhiên, trong t đin Hán - Vit, gii thích: ch (Nhn) gm ch ( Nhn”), ch Tâm” dưới. “Nhn” có nghĩa là mũi dao nhn.
  • Có ý cho rng: ch Nhn có mt nét phy ca b丿phit” dưới ch “Đao”. Đó là ch ()- ch “Nghn. Ngh” tc là tài gii. Vy ch “Nhn” gm ba ch ,(),   là “Đao”, “Ngh”, “Tâm” hp thành.

Nhn là nhn nhc, là nhn nhn, là chu đng phn kém v mình, phn thit thòi v mình cũng có nghĩa là nhn ni, chu đng, nhn nhc, cam chu … đi vi nhng nghch cnh hay nhng điu bt như ý, nhm khiến bn thân được yên n.
Hoc nhn nhn còn có ý nghĩa là nhn nhn chu đng lun cúi, chp nhn thp hèn hơn đ có th yên v, hoc trong cuc sng b chèn ép quá nên phi nhn nhn mà sng, nếu không s b dn đến bước đường cùng.
Thế nhưng, nhn nhn như vy vn chưa đ vì ch khiến bn thân được yên n nhưng trong lòng luôn phin não, tâm p oán hn.
Tuy nhiên li Pht dy nhn nhn nm mt khía cnh khác hn. Nhn theo quan nim ca đo Pht chính là nhn lãnh s khinh khi, nhc m, não hi vi mt tâm thế bình thn, không gin tc. Nhn nhn là dt s tranh cãi vô lý, là dùng chánh nim đ thng tà nim, là dùng tình thương đ cm hóa s sân hn, là dùng trí hu đ mi vic ôn hòa. Nhn nhc là gi thái đ hòa hiếu, hóa gii nhng phin não do s sân gin đem li.
Trong kinh thư Pht giáo ghi li câu nói ca Pht Thích Ca Mâu Ni: “Ta hiu rõ cái tinh túy ca ‘không tranh giành’, có th nói là thiên h đ nht.”; Trong sáu phép đ và hàng vn phương pháp tu hành, Nhn’ là đ nht”.

NHNG TRƯỜNG HP NÀO CHÚNG TA CN PHI NHN NHC ?

1./ B người khác xúc phnhư: vô l, hn, có thái đ chng đi, b chèn ép, tước đot hết quyn li, da nt, ch trích, bt đng chính kiến…
2./ Nhng quan h rn nt trong cuc sng: Khi hp tác làm ăn không thun li, gia đình v chng sng không hòa thun, v chng nóng ny, gây mt hnh phúc, sng vi người kém hiu biết….

HU QU NU KHÔNG NHN NHN:
Nhiu đôi v chng cãi nhau, vì không kim chế được s nóng nhn đã dn đến tn thương nhau, tình cm v chng st m, dn đến chia lìa, mt mát có khi c tính mng, con cái chính là người chu thit thòi nht.
Bn bè, người thân, đi tác, đng nghip vì không kim chế được s gin gi đã hi nhau, lâm cnh tù ti, bt hòa, đ v, mt c tin tài danh vng.
Sân hn dn đến mt lý trí, thit hi đến bn thân, đến người khác, ân oán cht chng, oan trái nhiu đi sau không gii được, nghip báo luân hi mãi đến kiếp sau. Không nhn nhn, đa phn ch rước ha vào thân.

NHN NHC CHO CHÚNG TA LI ÍCH GÌ?
Nếu chúng ta thc hin được s nhn, thì bn thân rt được nhiu người thương mến, d gn, gia đình hnh phúc, v chng hòa thun, xã hi được tt đp hơn, nht là mi quan h tình cm gia m chng và nàng dâu.
S nhn cũng là gi sc khe cho mình: tim mch, huyết áp, stress…
Theo đo Pht nhn đ tr nghip, cho mau hết, cho dt đ có được an vui. Va tr nghip mà va làm sch nghip, va nhn mà va tìm phương tin khéo léo đ h cũng nhn như mình, cũng t bi nhân t như mình, sng an vui hnh phúc đi này và đi sau.

MT VÀI PHƯƠNG PHÁP NHN THEO ĐO PHT:
Theo li Pht dy nhn nhn, hc cách nhn không phi là h thp mình, mà chính là nâng mình lên, dùng s tnh thc ca bn thân đ thc tnh người khác. Kiếp này dùng thân tâm mà tu tp, to duyên lành cho mai sau, va tr nghip va làm sch nghip, y mi chính là mt đi an vui an lc. Đu tiên chúng ta cn hn chế tam đc: tham, sân, si có trong cơ th ta.

1./ Nim Pht: thường xuyên nim Pht thường ngày, nim Pht, B Tát. Khi nim Pht, s mang đến s tp trung vào chánh pháp, không thèm đ ý đến nhng s vic bên ngoài.

2./ Quán tưởng: hay m x vì trong đi sng cái gì cũng có mt tt và xu ca nó. Khi gp hoàn cnh chúng ta chia làm hai phn, phn xu thì mình quán, đây là nghip ca h, không hơn thua phn này. Cái tt thì gi cái tt đ giao lưu vi h.

3./ Không c chp: xem như trình đ h như thế thì h ăn nói, hành đng như thế, và mình là người gp phi nghip. Chp nhn và làm mt vic gì đó cho hết bun phin.

4./ Nuôi dưỡng t bi và quyết tâm hành trì: Khi ai đó hành đng không tt vi mình, thì khi lòng thương h vì h đang to nhân ác, và qu ca h sau này s kh đau, và chết b rơi vào đa ngc.

LI PHT DY V NHN NHN CÓ TH ĐƯỢC ĐÚC KT NHƯ SAU:
Nhn được cái tc mt lúc
Tránh được mi lo trăm ngày
Mun hòa thun trên dưới
Nhn nhn đng hàng đu
Cái gc trăm nết
Nết nhn nhn là cao
Cha con nhn nhn nhau
Vn toàn đo lý
V chng nhn nhn nhau
Con cái khi bơ vơAnh em nhn nhn nhau
Trong nhà thường yên m
Bn bè nhn nhn nhau
Tình nghĩa chng phai mT mình nhn nhn được
Ai ai cũng mến yêu
Người mà chưa biết nhn
Chưa phi là người hay
Làm người đi, được mt hơn thua là điu khó tránh khi. Cuc sng ca mi người là muôn màu muôn v, mi cung bc đng cay hay ngt ngào đu đáng quý như nhau. Nhưng đng trước nhng bi ai, nếu không biết nhn, thì tâm thế ch như mt ngn la chc ch mà bùng phát, s gây ha khôn lường. Cm thông, bao dung và luôn tha th li lm ca người khác.
Theo li Pht dy ta nên tu tp thân tâm, có như vy đi sng hin ti mi an lc t ti, tương lai hy vng s sanh v cnh gii tt đp hơn, hoc cuc sng s có nhng điu kin nhơn duyên thù thng hơn. Chúng ta không to tác ác nghip na, s sng trong cnh thanh bình.
Đ thành công phi nhn, mưu sinh tn ti phi nhn, gii quyết khó khăn phi nhn. Nhn không có ý là hèn nhát, cũng không phi là bt tài. Nó không th thiếu trong trí tu loài người, nó là tm lòng, mt s biết điu, mt đc tính tt. Có th nói nhn nhn là lai ngh thut bt buc đ chúng ta đi đến thành công.
Nhn là hành vi ca người mnh, là phương thc ca người thành công và là sách lược ca người chiến thng. Trong cuc sng và công vic “Ch Nhn” s to cho chúng ta cơ hi, làm cho chúng ta có được tin tài ca ci.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US