Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

MỨC PHẠT MỚI KHI SỬ DỤNG RƯỢU BIA KHI LÁI XE NĂM 2020


MC PHT MI KHI S DNG RƯỢU BIA KHI LÁI XE NĂM 2020


Ung rượu – beer lái xe, tham gia giao thông b pht bao nhiêu năm 2020?

** Ngày 30/12, Th tướng Chính ph chính thc ký ban hành Ngh đnh s 100/2019 quy đnh x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc giao thông đường b và đường st thay thế Ngh đnh s 46/2016 ca Chính ph vi nhiu đim mi. Ngh đnh s có hiu lc t ngày 1/1/2020.

=>> Ngh đnh mi tăng mc x pht ti đa đi vi các hành vi vi phm quy đnh v nng đ cn (mc 3), ma túy. Ung rượu bia đi xe đp cũng b x pht

Tng hp mc pht đi vi người ung rượu, bia lái xe ti Ngh đnh 100/2019/NĐ-CP như sau:


NNG Đ CN
LOI XE CƠ GII
MC PHT VNĐ
PHT B SUNG

M
c 1:
Chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoc 0,25 mg/1l khí th
Ô tô
06 - 08 triu đng

T
ước Bng lái t 10 - 12 tháng
Xe máy
02 - 03 triu đng
Xe đp, xe đp đin
80.000 - 100.000 đng

Mc 2:

V
ượt quá 50mg đến 80mg/100ml máu hoc quá 0,25mg đến 0,4mg/1l khí th

Ô tô
16 - 18 triu đng
Tước Bng lái t 16 - 18 tháng
Xe máy
04 - 05 triu đng
Xe đp, xe đp đin
200.000 - 400.000 đng

Mc 3:
Vượt quá 80 mg/100 ml máu hoc vượt quá 0,4 mg/1l khí th
Ô tô
30 - 40 triu đng


T
ước Bng lái từ 22 - 24 tháng
Xe máy
06 - 08 triu đng
Xe đp
600 - 800.000 đng=>>> Trên đây ch là các mc pht mi về vi phạm nồng độ cồn đi vi ô tô, xe máy, xe đạp, xe thô sơ... ti Ngh đnh 100/2019/NĐ-CP. Đ xem toàn b các quy đnh mi ca Ngh đnh 100, bn đc cn xem toàn văn ca Ngh đnh.


=>> Xem thêm 41 mc pht mi đi vi xe ô tô, xe máy ca Ngh đnh 100/2019/NĐ-CP tại đây!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US