Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

SAU KHI UỐNG RƯỢU BIA BAO LÂU THÌ ĐƯỢC LÁI XE? THAM GIA GIAO THÔNG KHÔNG BỊ PHẠT?SAU KHI UNG RƯỢU BIA BAO LÂU THÌ ĐƯỢC LÁI XE?THAM GIA GIAO THÔNG KHÔNG B PHT?
Theo Ngh đnh s 100/2019 áp dng t ngày 1/1/2020, khi lái xe ô tô, xe máy, xe đp, xe cơ gii … nếu tài xế có nng đ cn trong máu, hơi th s b x pht s rt nng và tước bng lái 1 thi gian. Vì vy nhiu người dân băn khoăn và đt câu hi sau khi ung rượu, bia bao lâu thì được lái xe mà không b pht?
C th pht như sau: Mc x pht mc cao nht, khi nng đ cn trên 0,4 mg/lít khí th: đi vi người điu khin xe ô tô t 30-40 triu đng, tước quyn s dng giy phép lái xe t 22-24 tháng; đi vi người điu khin xe mô tô t 6-8 triu đng, tước quyn s dng giy phép lái xe t 22-24 tháng; người điu khin xe đp, xe thô sơ t 400.000-600.000 đng.
Trên các din đàn mng xã hi, các thánh bàn phím chia s thông tin v vic: Sau khi ung rượu, bia bao lâu thì được lái xe? Và không b pht?
Điu này ph thuc nhiu vào lượng rượu, bia mà bn ung, ph thuc vào cơ đa ca mõi người, đc đim sinh hc, th trng ca tng cá nhân, tuy nhiên mt s thông tin bn có th lưu ý sau khi ung rượu bia:
  • Sau 6-12h, nng đ cn vn đo được trong máu.
  • Sau 12-24h, nng đ cn vn đo được trong khí th.
  • Sau 36h vn đo được trong nước tiu và sau 72h vn đo được khi xét nghim mu tóc.
Hin nay, cnh sát giao thông Vit Nam kim tra nng đ cn da trên phương pháp đo qua ng th, vì vy, 24h sau khi ung bn vn có th b phát hin và x pht. Như vy, ít nht 24h sau khi ung rượu, bia bn hãy lái xe, có nghĩa là ti nay bn ung thì ngày mai đng lái xe, vì có th b pht.
Theo các chuyên gia y tế thì đi vi người có cơ chế chuyn hóa bình thường thì thông thường sau 1 gi, gan s dung np và chuyn hóa hết 1 đơn v cn. Tuy nhiên, đ hết hoàn toàn 1 đơn v cn, cơ th còn phi mt t 1-2 gi na. Do đó, nếu mt người khe mnh, không có bnh gì thì khi ung 1 đơn v cn cơ th phi mt t 2-3 gi mi hết nng đ cn trong cơ th.
Mt đơn v cn tương đương vi 2/3 chai, lon bia 330 ml (5%); mt ly rượu vang 100 ml (13,5%); mt cc bia hơi 330 ml hoc mt ly rượu mnh 30 ml (40%).

Ví d, mt người đàn ông nng 65 kg, ung tương đương 8 đơn v cn, ung đến 10h đêm sau đó đi ng, được tính như sau:
  • Tương đương vi ung 240 ml rượu mnh 40 đ cn (Tính theo bia 5% thì tm 5,33 lon beer 330ml).
  • Đ hết nng đ cn trong máu, phi mt thi gian được tính là: 8 đơn v cn x 2 gi = 16 gi (hoc 24 gi tùy cơ đa mõi người), tc là sau 12h trưa đến 24h ti hôm sau mi hết cn trong cơ th (tùy vào cơ đa).
Như vậy ta có bng công thc tạm tính như sau t 1 đến 10 đơn v cn:
Đơn v cn
S lượng Lon hoc chai bia
330ml 5%
Rượu mnh
40
đ
t
ính theo ml
Thi gian
h
ết nng đ cn
 trong c
ơ th
1
0.66
30
T 2 đến 3 gi
2
1.33
60
T 4 đến 6 gi
3
2
90
T 6 đến 9 gi
4
2.66
120
T 8 đến 12 gi
5
3.33
150
T 10 đến 15 gi
6
4
180
T 12 đến 18 gi
7
4.66
210
T 14 đến 21 gi
8
5.33
240
T 16 đến 24 gi
9
6
270
Từ 18 đến 27 giờ
10
6.66
300
Từ 20 đến 30 giờ
Tuy nhiên, phép tính trên ch là tương đi và không tht chính xác vì vi nhng người có chc năng gan suy yếu hay có cơ th chuyn hóa chm hơn thì s mt thi gian lâu hơn. Vic dung np, chuyn hoá và đào thi cht cn trong rượu, bia ca cơ th mõi người s ph thuc vào s lượng rượu bia ung ít hay nhiu, trng lượng cơ th, tui tác và các đc đim sinh hc, chc năng gan, tình trng sc kho, ung lúc no hay đói, tn sut, cách ung nhanh hay chm….
Vi công thc tính đơn gin trên ch dùng tham kho đ mi người có th t điu chnh lượng bia rượu khi ung, tránh nh hưởng ti sc khe, công vic, đc bit là điu khin phương tin giao thông .
Cơ quan y tế khuyến cáo đ phòng chng tác hi do rượu bia gây ra, nam gii không nên ung quá 14 đơn v trong mt tun. Các công thc tính nng đ cn trong máu ch có giá tr tham kho đ mt người có th quyết đnh ung hay không, t điu chnh lượng bia rượu khi ung, tránh nh hưởng ti sc khe, công vic, đc bit là cân nhc khi điu khin phương tin giao thông sau khi ung.

Chúc bn nhiu sc khe và vui v trong an toàn!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US