Thứ Tư, 13 tháng 7, 2022

CHỮ ĐẠO TRONG PHẬT GIÁO VÀ ĐẠO ĐỨC NGÀY NAY

CH ĐO TRONG PHT GIÁO VÀ ĐO ĐC NGÀY NAYCh “”Đo”” (), theo ch Hán nghĩa đen là con đường hay đường đi, nghĩa bóng là con đường, phương hướng, đường li dn dt con người đi đến mc tiêu hay lý tưởng nào đó. V Đo thì có: Thiên đo, Nhơn đo, Trí đo, Tâm đo, tt c đu có cùng chung mt nn tng cơ bn là da trên cái Thin, cái Đp, T Nhiên trong sáng lành mnh và Chân Chính đ mưu cu Hnh Phúc và An Bình cho con người, khuyên con người làm lành tránh d. Chữ ĐO () mà chúng ta đang hướng đến cũng chính là ĐẠO ĐỨC.
Mt chơn sư đã dy rng:

“Đo chng đâu xa, ti người,
Lương tâm thin tánh sn trong ngươi.
Tn tâm dưỡng tánh đng phai lt,
Phn chiếu hi quang Đo sáng ngi”.
Có nghĩa Đo là Lương tâm, Thin tánh, nó có ngay trong con người, c nhìn thng tr vào Tâm Tánh ca chính mình thì s thy Đo. Đo do lòng Thành Tín hip li, tc là Đo trong Tâm, Làm Phi, Làm Lành, T bi, Bác ái.

Ý NGHĨA CH ĐO THEO QUAN NIM CA NHÂN THẾ NGÀY NAY:
Theo ý nghĩa thông thường thì Đo là nhng tính tt ca con người hay gi chung là đo đc. Đo đc là nhng điu lành điu tt bao gm các hành vi như: phi có lòng thương yêu mi tc tánh lương thin. Con người làm điu nghĩa hip, t đó có được cm tình, và cm hóa được mi người xung quanh mình. T đó mi người chung quanh mi biết làm lành và tu dưỡng. T đó lan rng ra trong cng đng, xã hi nhơn nghĩa đi đng.
Ngày nay Đo đc là mt hình thái ý thc xã hi, và có vai trò quan trng đi vi s phát trin ca xã hi. Đo đc được hiu “Là h thng các quy tc, chun mc xã hi mà nh đó con người t giác điu chnh hành vi ca mình cho phù hp vi li ích ca cng đng, ca xã hi”.
Cùng vi s phát trin ca nn kinh tế th trường và hi nhp quc tế, các quy tc, chun mc ca đo đc dn biến đi. Tuy nhiên, điu này không đng nghĩa là các giá tr đo đc cũ hoàn toàn mt đi, thay vào đó là các giá tr đo đc mi. Các giá tr đo đc Vit Nam hin nay là s kết hp sâu sc truyn thng đo đc tt đp ca dân tc vi xu hướng tiến b ca thi đi, ca nhân loi.
Đó là tinh thn cn cù, sáng to, yêu lao đng, tình yêu quê hương, đt nước gn lin vi T Quc, sng và làm vic theo hiến pháp và pháp lut, có li sng văn minh, lành mnh, có tinh thn nhân đo và tinh thn quc tế cao c.
Tóm li đo đc có giá tr trong quá trình t chc thiết lp, duy trì trt t, n đnh và phát trin xã hi. Đo đc điu chnh hành vi con người, t nguyn, t giác, không v li. Đo đc góp phn nhân đo hóa con người và xã hi loài người, giúp con người sng thin, sng có ích. Đo đc th hin bn sc dân tc trong quan h quc tế. Đo đc góp phn gi vng n đnh chính tr - xã hi.
Xã hi ngày nay cn giáo dc đo đc, li sng giúp cho mi cá nhân ti nhà trường, gia đình, nhm nâng cao trình đ nhn thc v các giá tr đo đc, li sng t đó t điu chnh hành vi sao cho phù hp vi nhng chun mc đo đc, li sng ca xã hi. Nhm khc phc nhng quan đim lc hu, s lch chun các giá tr đo đc truyn thng, nhng thói hư tt xu hay nhng hin tượng phi đo đc. Tui tr cn hc tp, rèn luyn, nâng cao kiến thc, k năng, tư tưởng, li sng, đ có trách nhim vi gia đình và xã hi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US