Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2022

LUẬT NHÂN QUẢ BÁO ỨNG THEO ĐẠO PHẬT



LUT NHÂN QU BÁO NG THEO ĐẠO PHT



Chúng ta hàng ngày thường hay nói nhiu v nhân qu trong cuc sng, nhưng nhân qu là gì?. Mi quan h gia nhân – qu ra sao?. Vì sao nhiu người tt làm nhiu vic thin vn nghèo đói, sng cuc sng nghèo kh, gp nhiu chuyn xu? Nhiu người đc ác vn giàu có thăng quan tiến chc?

LUT NHÂN QU LÀ GÌ?
Nhân qu theo ch Hán có nghĩa là ht ging và trái, gieo nhân nào thì qu ny. Cũng có th hiu nhân là nguyên nhân, qu là kết qu,  tc gieo nhân nào gt qu y hay “thin có thin báo, ác có ác báo”. Đây là nhng quan nim bt ngun t pht giáo. Nhân qu là mi quan h nguyên nhân đưa đến kết qu tương ng.
Nghĩa rng nhân qu là hành đng và kết qu ca hành đng. Hành đng ca chúng ta nếu là nhân ác, kết qu chúng ta s phi chu qu kh đau. Ngược li, nếu hành đng thin s mang đến hnh phúc, an vui cho chúng ta.
M rng ra vi nhng mi quan h xung quanh ta thì nếu chúng ta làm mt điu ác, thì kết qu s đem đến không nhng cho chúng ta, mà còn cho nhiu người thân khác nhng s kh đau, phin mun, tc gin, hn thù, oán ghét, to ra nhiu điu ti li. Nếu chúng ta làm mt điu thin, thì kết qu s mang đến không nhng cho chúng ta, mà còn cho nhiu người thân khác s an vui, hnh phúc.
Do hành đng chúng ta làm ra, thì chúng ta phi chu ly trách nhim v hành đng đó, nên gi là lut. Lut nhân qu không có người thi hành bt b, pht v hoc giam cm tù ti ai c, nhưng lut nhân qu phán xét rt công minh và x pht rt công lý do toà án lương tâm ca mi người. Vì thế, lut nhân qu rt công bng, không thiên v mt ai, ai làm ác thì phi gt ly qu kh đau. Lut nhân qu là mt phép tc được quy đnh theo s hot đng t nhiên ca vũ tr, đ quân bình trt t an toàn ca các hành tinh trong không gian.

QUÁ TRÌNH VÀ THI GIAN T NHÂN ĐN QU:
T nhân đến qu không có mt thi gian nht đnh, có th nhanh có th chm tùy theo đc tính s vic và s kết hp ca các duyên, tùy theo các yếu t ph tác đng vào mà có s thay đi v thi gian.
Ví d như khi mt người thường gieo ác, sau đó đã giác ng, gp nhng người tt khuyên nh h hi tâm hướng thin, khiến qu xu tm thi gác li có th đến kiếp sau h mi phi tr.

CÓ 3 MY LOI NHÂN QU NHƯ SAU:
1./ Nhân qu hin báo: khi người nào to nhân s có qu ngay trong đi này.
2./ Nhân qu sanh báo: người to nhân trong đi này, s có qu trong đi sau.
3./ Nhân qu hu báo: người to nhân trong đi này, đến nhiu đi sau mi có qu.

Điu này gii thích ti sao có nhng người làm vic thin mà cuc đi vn đau kh, bi qu thin ca kiếp này chưa ti, mà h có th đang lãnh qu xu ca kiếp trước. Sau khi kết thúc qa xu đó, nếu h gieo nhân thì phi ch đến qu thin hin ra h mi được hưởng hnh phúc.
Như vy vi nhiu người làm thin nhưng h chưa có qu thin ngay mà luôn gp nhng khó khăn tr ngi trong cuc sng. Khi h kết thúc qu xu h s được hưởng viên mãn, hnh phúc, giàu sang kiếp sau.
Ngược li nhng người làm ác nhưng vn được sung sướng, giàu có, hnh phúc. Bi vì phước đc mà h đã gieo trng t nhiu đi, nhiu kiếp trước. Và có th kiếp sau khi nhân lành qu ngt đã hết thì h phi tr nhng qu xu mà h đã gây ra hoc cui đi trong kiếp hin ti.
Con người khi sinh ra đến khi chết đi đu do cái nghip t to ra trước đó chi phi. Nghip ging như mt ht ging, s cho qu ngt hay đng do nhng điu thin ác t kiếp trước hay quá kh ca mt con người đến kiếp sng hin ti ca người đó.

NHNG NHÂN QU BÁO NG TRONG PHT PHÁP:
Thp ác và ngũ nghch: mi hành vi xu ác, đu phi chu ác báo tương xng vi hành vi đó như dưới đây:

1./ Sát sinh: Nếu trc tiếp hoc gián tiếp sát hi, đánh đp, ngược đãi, tn hi người, đng vt, đu thuc hành vi sát sinh; đu b nhng qu báo như: nhiu bnh, tàn tt, chết yu, nhiu tai ha, ct nhc chia lìa…

2./ Trm cp: tin, tài sn hoc đ dùng ca người khác, chưa được s đng ý ca h mà ta t ly dùng hoc chiếm đot, đu thuc trm cp; s b qu báo như: nghèo kh, tài sn b người khác chiếm đot…

3./ Tà dâm: Quan h nam n không đúng lut hôn nhân cho đến làm nhng vic có liên quan đến sc tình, đu thuc tà dâm; s b qu báo như: khi kết hôn s gp nhng người hung d, không chung thy, v con b người khác cưỡng hiếp.

4./ Nói di: Nói không đúng s tht, làm chng by, không gi ch tín; s gp qu báo b người ph báng, khinh khi.

5./ Nói li trau chut: Nói nhng li tà dâm, chuyn ái ân; s b qu báo như: nói ra li nào mi người đu không tin, không tiếp thu, din đt người ta không hiu.

6./ Nói lưỡi đôi chiu: Nói xu sao lưng, gây chia r; s b qu báo quyến thuc chia lìa, thân tc xu ác.

7./ Nói li hung ác: Dùng li tàn bo, đc ác mng người; s b qu báo như: thường b người mng chi, gp nhiu chuyn kin cáo tranh chp.

8./ Tham: Tham tin tài, sc đp, danh li…; s b qu như: báo tâm không biết đ, tham dc không chán.

9./ Sân: gp chuyn không va lòng lin sinh tc ti oán hn; s b qu báo như: thường b người d ngh, nhiu lon khiến cho phin não, hoc b hãm hi.

10./ Nghi: Tâm nnh nt, không ngay thng, nhiu mưu mô qu kế, thích nhng người có tâm nnh hót; s b qu báo như: sinh vào gia đình tà kiến, sinh ra nơi xa xôi ho lánh thiếu Pht pháp và văn minh.
Tóm li nếu người gieo nhân ác thì sm hoc mun c s gp qu đng theo lut nhân qu ca Pht giáo. Vì thế khi đã gieo nhân ác thì không th cu khn chư Pht, chư B Tát và Ngc Hoàng Thượng Đế cu giúp cho mình được. Ngay c cu an, cu siêu, cu xin ban phước lành chng bao gi có được, chng có ích li gì.
Qua bài viết lut nhân qu mong các bn hiu thêm v nhân qu đ tu tâm dưỡng tánh, biết hướng thin, làm lành đ sau này được gieo nhng nhân lành, qu ngt, hnh phúc, an vui cho bn thân cũng như cho con cháu ca mình.





0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US